Vooruitgang en uitdagingen in de preventie en eliminatie van alle lichamelijke straffen in Suriname

‘Tranga no e tyari kaw go na pen’

Authors

  • Julia Terborg Msc Social Development and Policy, FMIJW, and Institute for Graduate Studies and Research, Anton de Kom Universiteite van Suriname

Keywords:

geweld tegen kinderen, lijfstraffen in het gezin, percepties, beleid en regelgeving, Caraïbisch gebied

Abstract

In deze paper is de aandacht primair gericht op de bevindingen van 2 eerder uitgevoerde deelonderzoeken van een groter nationaal onderzoek, namelijk het ‘Scholieren Onderzoek’ (Terborg, 2018) en het ‘Moeders Onderzoek’ (Terborg, 2018), waarbij de nadruk ligt op het bespreken van de resultaten en inzichten met betrekking tot lijfstraffen, als onderdeel van de ouderlijke discipline. In vergelijking met de andere vormen van geweld is er in Suriname tegen deze vorm van geweld nog relatief weinig actie ondernomen en nauwelijks beleid of wetgeving ontwikkeld. Deze situatie is niet los te zien van een maatschappelijke context waarin de discussie over wel of niet ingrijpen bij lijfstraffen binnen het gezin nog steeds controversieel is (Veira en Wielzen 2011). Met dit artikel wordt beoogd handvatten aan te reiken voor een meer onderbouwde discussie en besluitvorming over een effectieve aanpak van alle lichamelijke straffen, in het bijzonder in het gezin. Allereerst wordt er een globaal beeld gegeven van de algemene resultaten uit de eerder genoemde onderzoeken (Terborg, 2018). Vervolgens wordt ingezoomd op de data over lijfstraffen, in Suriname en de regio, het actuele internationale debat over lijfstraffen in het gezin, de belangrijkste vooruitgangen die zijn geboekt alsook barrières met het accent op onze eigen regio - het Caraïbisch gebied - waarna de bevindingen voor Suriname specifiek zullen worden besproken. Tenslotte worden er aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen en implementeren van beleid en programma’s die op een effectieve wijze kunnen bijdragen aan preventie en het terugdringen van het lichamelijk straffen van kinderen in het gezin.

Downloads

Download data is not yet available.
Ouderlijke praktijk van disciplinering in de Latijns-Amerikaanse en Caraïbische regio

Downloads

Published

2022-06-06

How to Cite

Terborg, J. (2022). Vooruitgang en uitdagingen in de preventie en eliminatie van alle lichamelijke straffen in Suriname: ‘Tranga no e tyari kaw go na pen’. Academic Journal of Suriname, 12(1), 60–79. Retrieved from http://www.adekusjournal.com/ojs/index.php/acjoursu/article/view/56